Documente Utile

STRATEGIE DE SUSȚINERE A ANTREPRENORIATULUI LA NIVELUL REGIUNII NORD-ESTMaterial elaborat in cadrul proiectului ”ACASĂ – ANTREPRENORIAT CREATIV ADAPTAT SOCIETĂȚII ACTUALE”, Contract nr: POCU/89/3/7/106971

Documentul îl regăsiți în josul paginii.


Criterii de selecție a grupului țintă


Criteriile minimale de calificare a grupului țintă, sunt conform Ghidului Solicitantului - Condiții specifice – Diaspora Start Up și stabilite prin Cererea de finanțare, respectiv:

a. intenționează să inființeze o afacere nonagricolă în mediul urban;

b. își au reședința sau domiciliul în mediul rural sau în cel urban, în regiunile mai puțin dezvoltate ale României, respectiv Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest, Oltenia, Centru, Sud-Est sau Sud Muntenia (nu pot fi înscrise în GT persoane care au domiciliul în București și / sau regiunea București Ilfov);

c. au vârsta de minimum 18 ani;

d. posedă cetățenia română;

e. fac dovada domiciliului sau rezidenței în străinătate în ultimele 12 luni până la momentul încrierii în grupul țintă;

In plus,

demonstrează experiență antreprenorială prin documente de înființare a unei societăți comerciale în străinătate, precum și prin documente care să ateste experiența specifică în domeniul în care dorește să inițieze o afacere prin intermediul programului,

sau

demonstrează capacitatea tehnică și profesională printr-un contract de muncă sau de colaborare ori alt document similar, în domeniul în care dorește să inițieze afacerea vizată în cadrul proiectului,

sau

demonstrează cunoștințele de specialitate prin documente recunoscute de statul român, care să ateste absolvirea de studii de specialitate în cadrul unor instituții de învățamânt superior din străinătate, ori prin alte documente ce certifică absolvirea unor cursuri de scurtă durată în domeniul în care dorește să inițieze afacerea vizată în cadrul proiectului.


Se va avea în vedere ca din GT să NU facă parte tinerii NEETs (care nu urmează nici o formă de învățământ și nici nu au loc de muncă) cu vârsta între 16-24 de ani. Aceștia vor beneficia de alte măsuri sprijinite în cadrul axelor prioritare 1 și 2 ale POCU.

Persoanele inactive sunt persoanele cu vârsta cuprinsă între 18-64 ani care nu se încadrează nici în populația ocupată și nici în cea aflată în șomaj (de ex. studenți, persoane casnice).


Pensionarii nu pot face parte din grupul țintă al prezentului apel!


Categoria „persoane care au un loc de muncă și înființează o afacere în scopul creării de noi locuri de muncă” include și persoanele care desfășoară o activitate independentă (persoane fizice autorizate, titulari ai întreprinderilor individuale și membrii întreprinderilor familiale).


In vederea selecției, persoanele din grupul țintă vor avea de parcurs următorii pași: 


1. completarea dosarului de recrutare care să conțină: copia CI, cererea de înscriere, copii ale diplomelor de studii, declarația pe propria răspundere privind apartenența la grupul țintă etc. În procesul de recrutare va exista posibilitatea de a solicita și alte documente suplimentare.


2. Selecția Grupului Țintă vizează reconfirmarea interesului membrilor grupului țintă participant la campania de informare și depunerea de către aceștia a dosarului de selecție (ex: formular de grup țintă, declarația de consimțământ, declarația privind evitarea dublei finanțări, declarația privind evitarea dublei certificări, adeverința de șomaj, adeverință loc de muncă, adeverința student etc.).


Mai jos puteți descarca și completa următoarele documente pe care vă rugăm să le trimiteți pe mail acasa@aevb.ro pentru a putea să vă înscrieți în grupul țintă.


De asemenea, aveti si documentele necesare pentru participarea la concursul de planuri de afaceri. Cititi cu atentie metodologia concursului. Aveti pregatite si anexele planului de afaceri pe care sa le completati pentru participare. Mult succes!

Material elaborat în cadrul proiectului "ACASĂ - ANTREPRENO
Metodologia organizarii concursului de planuri de afaceri
Documente Principale