Întrebări și răspunsuri

1. Cum ma inscriu in concursul de planuri de afaceri?

Pentru a accesa sectiunea concurs de afaceri si a incarca proiectul dumneavoastra va rugam sa parcurgeti urmatorii pasi:

1.       Va creati cont pe platforma proiectului, la adresa https://businessacasa.ro/index.php?route=account/register  furnizand toate datele solicitate de formularul de inscriere.

2.       In max. 24 de ore de la inregistrare, contul va este validat si dobanditi acces la Sectiunea de concurs.

3.       Raspundeti intrebarilor din sectiunea de concurs si incarcati Planul de afaceri si documentele mentionate in metodologie, in format pdf.

2. Ce documente prezentam in platforma?

In platforma incarcati:

1. PLAN DE AFACERI (Anexa 1)

2. BUGET (Anexa 2)

3. PROIECȚIE FINANCIARĂ (Anexa 3)

4. DECLARAȚIE DE EVITARE CONFLICT DE INTERESE ȘI A INCOMPATIBILITĂȚII (Anexa 4)

5.  ACORD DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL (Anexa 5)

3. Valoarea maximă acordată pentru planurile aprobate este de 40.000 euro / plan de afaceri? La ce curs?

Valoareaa maximă a finanțării poate fi de  178.120 LEI (40.000 euro/ întreprindere, calculat la cursul inforeuro din luna octombrie 2016, respectiv 4,453 lei/euro conform http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm ) și în limita bugetului total al planului de afaceri prezentat la concurs. Valoarea maximă a subvențiilor care pot fi acordate în cadrul proiectului,  este bugetată pentru 40 de întreprinderi.”

4. Daca in planul de afaceri (proiectii financiare) am preconizat ca in al doilea an (respectiv 2020) voi avea 4 angajati sunt OBLIGAT sa pastrez toate locurile de munca sau este suficient sa asigur 2 locuri de munca?

Intreprinzatorul este obligat sa infiinteze si sa mentina cel putin doua locuri de munca, conform prevederilor schemei de minimis. Trebuie sa luati in calcul ca veti fi obligati sa mentineti locurile de munca subventionate, asadar, daca utilizati micrograntul (sau parte din el) pentru a infiinta respectivele locuri de munca, atunci va trebui sa le pastrati si pe perioada de sustenabilitate.

5. Care sunt cheltuielile directe eligibile ale proiectului? Exista limitari sau plafoane?

Chltuielile eligibile sunt cuprinse in documentele apelului Diaspora Startup care sunt incarcate pe platforma inca de la inceputul proiectului:

Nr. crt.

Categorii de cheltuieli eligibile:

 

Observații

1.

Cheltuieli cu salariile personalului nou-angajat

1.1. Cheltuieli salariale

1.2. Onorarii/ venituri asimilate/ salariilor pentru experți proprii/cooptați

1.3. Contribuții sociale aferente cheltuielilor salariale și cheltuielilor asimilate acestora (contribuții angajați și angajatori)

 

Plafoanele salariale aplicabile sunt următoarele:

 

a) Resurse umane implicate direct în procesele de producție/livrare de servicii conform specificului afacerii (fișa de post în relație directă cu fluxul activității)

-          Pentru experiență specifică sub 5 ani, max. 42 lei net/oră

-          Pentru experiență specifică 5 -10 ani, max. 49 lei net/oră

-          Pentru experiență specifică peste 10 ani, max. 56 lei net/oră

b) Personal suport (administrativ, secretariat, șofer, întreținere spații etc.)

-          Pentru experiență specifică sub 3 ani, max. 18 lei net/oră

-          Pentru experiență specifică peste 3 ani ani, max. 25 lei net/oră

 

Plafoanele menționate mai sus sunt maximale și nu include contribuțiile sociale și impozitul. Numărul maxim de ore lucrate/ per angajat trebuie să se încadreze în limita de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

Sunt permise fracțiuni de normă insă acestea trebuie să totalizeze minimum echivalentul a două norme întregi.

Nu încurajăm cheltuieli extravagante cu salariile și atragem atenția că locurile de muncă finanțate din bugetul proiectului trebuie menținute și după terminarea finantării cel puțin la același nivel de salarizare.

2

Cheltuieli cu deplasarea personalului întreprinderilor nou-înființate:

Cheltuieli pentru cazare

Cheltuieli cu diurna personalului propriu (max. 42,5 lei/zi în România, max 87 E/zi în UE, cf. plafoanelor în vigoare în celelalte țări).

Cheltuieli pentru transportul persoanelor (inclusiv transportul efectuat cu mijloacele de transport în comun sau taxi, gară, autogară sau port și locul delegării ori locul de cazare, precum și transportul efectuat pe distanța dintre locul de cazare și locul delegării). Plafon aplicabil – echivalentul biletului de tren accelerat clasa a doua sau combustibil în limita a 7,5 litri/100km.

Taxe și asigurări de călătorie și asigurări medicale aferente deplasării.

 

3

Cheltuieli aferente diverselor achiziții de servicii specializate, pentru care beneficiarul ajutorului de minimis nu are expertiza necesară

 

4

Cheltuieli cu achiziția de active fixe corporale

Active fixe corporale (altele decât terenuri și imobile), obiecte de inventar, materii prime și materiale, inclusiv materiale consumabile, alte cheltuieli pentru investiții necesare funcționării întreprinderilor

5.

Cheltuieli cu închirierea de sedii (inclusiv depozite), spații pentru desfășurarea diverselor activități ale întreprinderii, echipamente, vehicule, diverse bunuri.

Max. 75 lei/mp pentru spații

6.

Cheltuieli de leasing fără achiziție (leasing operațional) aferente funcționării întreprinderilor (rate de leasing operațional plătite de întreprindere pentru: echipamente, vehicule, diverse bunuri mobile și imobile).

Max. 200 lei/zi/echipament, cu justificarea utilizarii pentru cel putin 50% (15 zile/30 sau 16/31 în functie de nr. zilelor din luna respectiva)

7.

Utilități aferente funcționării întreprinderilor.

 

8.

Servicii de administrare a clădirilor aferente funcționării întreprinderilor.

 

9.

Servicii de întreținere și reparare de echipamente și mijloace de transport aferente funcționării întreprinderilor

 

10.

Arhivare de documente aferente funcționării întreprinderilor.

 

11.

Amortizare de active aferente funcționării întreprinderilor.

 

12.

Cheltuieli financiare și juridice (notariale) aferente funcționării întreprinderilor.

 

13.

Conectare la rețele informatice aferente funcționării întreprinderilor.

 

14.

Cheltuieli de informare și publicitate aferente funcționării întreprinderilor.

 

15.

Alte cheltuieli aferente funcționării întreprinderilor. 15.1. Prelucrare de date

 

16.

Întreținere, actualizare și dezvoltare de aplicații informatice.

 

17.

Achiziționare de publicații, cărți, reviste de specialitate relevante pentru operațiune, în format tipărit și/sau electronic.

 

18.

Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare.

 

6. In planul de afaceri, bugetul pe cele 12 luni de la data semnarii contractului de finantare (anul 2019) trebuie sa cuprinda toata suma de 40.000 euro?

Bugetul total al planului de afaceri (pana la 40.000 euro echivalent in lei) trebuie cheltuit in max.12 luni de la data semnarii contractului de subventie. In contextul in care indepliniti obligatia de a atinge cifra minima de afaceri, va puteti asigura lichiditatile necesare si cheltuielilor care va vor fi rambursate prin a doua transa de microgrant.

7. Care sunt toate costurile: fixe, variabile, de produs, de livrare etc. Dati un exemplu concret de cum sa le prezint?

Trebuie sa furnizati suficiente informatii despre ipotezele de la care ati pornit, atunci cand ati intocmit proiectiile financiare pentru afacerea dumneavoastra. Functionarea unei intreprinderi implica decizii de mangement al costurilor, analiza acestora furnizeaza intreprinzatorului informatii despre resursele pe care conteaza precum si despre cel pe care trebuie sa si le ia in calcul, chiar daca nu le are. Spre exemplu, sa zicem ca bugetati un uscator de rufe de capacitate 10.000 de kg. pe luna si dvs. planificati venituri din spalarea a 200 de kg. pe luna, trebuie sa explicati in detaliu de ce considerati ca afacerii dumneavoastra ii trebuie un echipament de o asemenea capacitate. Sau invers, bugetati un uscator de 200 de kg/luna si estimati ca veti vinde servicii de spalare de 10.000 kg / luna… analiza costurilor va ofera informatii despre acuratetea proiectiilor financiare pe care vi le faceti, pentru a determina rationalitatea economica a alocarii resurselor respective. Juriul concursului trebuie sa primeasca suficiente detalii pentru a evalua coerenta si claritatea planului de afaceri pe care l-ati intocmit.

8. Daca dorim sa achizitionam de exemplu o masina, doar pe leasing operational merge?

Sunt permise achizitiile de active fixe corporale (altele decât terenuri și imobile), obiecte de inventar, materii prime și materiale, inclusiv materiale consumabile, alte cheltuieli pentru investiții necesare funcționării întreprinderilor. Daca masina nu este necesara in fluxul de productie/prestare, atunci doar in leasing operational o puteti avea. Este valabil pentru orice alt mijloc fix. Daca produsul / serviciul pe care il va produce/presta intreprinderea dumneavoastra nu se poate realiza fara prezenta autoturismului in fluxul de productie / prestare a serviciului, atunci el reprezinta o investitie necesara funtionarii intreprinderii. In schimb, daca aveti nevoie de el ca sa ajungeti mai repede la posta sau la ANAF sau la intalnirile de afaceri, nu este de neinlocuit pentru afacerea dumneavoastra si il puteti avea doar pe leasing operational.

9. Se vor verifica inainte PA de catre formatori sau persoanele care ne-au oferit informatii pana acum, sau fiecare le urca pe proprie raspundere?

Nu, nu se verifica, le urcati in platforma si ajung impachetate la juriul concursului. Noi verificam numai eligibilitatea dumneavoastra ca aplicant si eligibilitatea aplicatiei dumneavoastra conform grilei administrative.